Hrvatska
    |         |    

UVJETI KORIŠTENJA

Odredbe i uvjeti
Služeći se stranicom avon.hr ili bilo kojom drugom stranicom, a kojoj je vlasnik ili glavni operater Avon Kozmetika d.o.o, pristajete na ove uvjete korištenja. Ukoliko se ne slažete s ovakvim uvjetima, molimo Vas da ne koristite Avonovu web stranicu. Avon zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja, djelomično ili u cijelosti, u bilo koje vrijeme, uz prethodnu obavijest o tome ili bez nje. Preporučujemo Vam da uvijek provjerite naše uvjete prije nego što namjeravate koristiti našu web stranicu. Svako Vaše daljnje korištenje naše web stranice nakon objave izmjena ovih uvjeta korištenja, značit će Vaše prihvaćanje tih izmjena.

Ograničenje korištenja
Avonova web stranica je u vlasništvu Avon Kozmetike d.o.o. Sadržaji Avonovih web stranica zaštićeni su autorskim pravom prema hrvatskim i/ili medunarodnim propisima, a mogu se zaštititi i autorskim pravom prema zakonima drugih zemalja. Osim ukoliko nije ovdje drukčije određeno, ništa od sadržaja Avonovih stranica ne smije se kopirati, reproducirati, distribuirati, objavljivati, priopćavati, neovlašteno odašiljati ili na drugi način iskorištavati. Ipak, možete upotrijebiti materijal s naših stranica ukoliko to činite u privatne, nekomercijalne svrhe, i to samo pod uvjetom da se pridržavate svih autorskih navoda i restrikcija vezanih uz bilo koji materijal koji želite pohraniti na vašem kompjuteru (download).Svaka izmjena naših materijala ili njihova upotreba u bilo koje druge, komercijalne svrhe smatra se kršenjem Avonovih autorskih prava. Avon i svi Avonovi zaštitni žigovi, nazivi, uslužni znakovi i logotipi su registrirani zaštitni znakovi Avona i s njim povezanih društava. Upotreba Avonovih zaštitnih znakova ili sadržaja na bilo koji način, osim kako je ovdje navedeno, striktno je zabranjena.

Oglasna ploča i e-mail
Avon može korisnicima ponuditi i sadržaj poput oglasne ploče ili e-maila koji funkcioniraju kao dio Avonovih web sadržaja. Ne smijete unositi nikakav materijal koji bi bio nezakonit, zlonamjeran, uvrijedljiv, prijeteći, nasilan, pun mržnje, klevetnički, podrugljiv, opscen, pornografski, vulgaran, seksualno eksplicitan, ili koji bi mogao dovesti do bilo kakve povrede mjerodavnog prava. Molimo Vas da ne unosite materijal koji je na bilo koji način zaštićen vlasničkim ili pravima intelektualnog vlasništva, bez prethodne dozvole imatelja tih prava.

Korisnici kojima su ove stranice namijenjene
Ukoliko nije drukčije određeno, materijali na našim stranicama izloženi su isključivo radi promocije i prodaje proizvoda dostupnih u Hrvatskoj. Avon ne jamči da su materijali sadržani na ovim stranicama prikladni ili dostupni za korištenje u drugim lokacijama. Ukoliko se odlučite na pristup ovoj stranici s drugih lokacija, činite to samovoljno i odgovorni ste za djelovanje u skladu s lokalnim pravima, ukoliko se primjenjuju. Avon će isporučivati proizvode samo na područje Hrvatske. Korisnici s prebivalištem ili sjedištem izvan Hrvatske koji kupuju AVON proizvode moraju prilikom podnošenja narudžbe navesti mjesto isporuke u Hrvatskoj, a korisnik sam organizira daljnje isporuke izvan Hrvatske.

Odricanje
Avonove su stranice dostupne kao takve ("as is"), bez ikakvih jamstava bilo izričitih bilo prešutnih, uključujući između ostalog prešutna jamstva o vlasništvu, prodajnim karakteristikama, primjerenosti i pogodnosti za određenu svrhu Avon ne daje nikakve izjave niti jamstva o preciznosti, pouzdanosti, vremenskim rokovima ili cjelovitosti odredenih materijala na Avonovim stranicama ili stranicama koje su preko njih dostupne. Avon također ne izjavljuje niti jamči da će stranice biti dostupne u svako vrijeme, da neće biti nikakvog ometanja ili kvara, niti da su naše stranice ili serveri s pomoću kojih su one dostupne potpuno slobodni od virusa ili drugih opasnih komponenata.

Linkovi od ili prema drugim stranicama
Avon nije u suradnji s bilo kakvim sponzorima ili proizvođacima trećih web stranica koje se spajaju sa ili na Avonove web stranice. Potpuno niječemo našu odgovornost po pitanju točnosti neke informacije pronađene na takvoj stranici. Ne možemo jamčiti da ćete biti zadovoljni proizvodima ili uslugama pruženim preko tih trećih stranica, jer su te stranice u vlasništvu trećih osoba. Ne podržavamo sadržaj robe koja se prodaje, niti na ikoji način potvrđujemo vjerodostojnost informacija koje se nalaze na tim stranicama. Također ne jamčimo zaštitu određenih podataka, uključujući i podatke o kreditnim karticama, ili drugih osobnih podataka koje bi od Vas takve treće web stranice mogle zatražiti.

Ograničenje odgovornosti
Ni u kojem slučaju Avon neće biti odgovoran za naknadu štete koja proizlazi iz korištenja ili nemogućnosti korištenja Avonove web stranice, čak i ako su Avon ili Avonovi ovlašteni predstavnici bili obaviješteni o mogućnosti odredene štete.U svakom slučaju, sveukupna odgovornost Avona prema Vama neće prelaziti iznos kojeg ste vi platili za korištenje ili pristup ovoj stranici.

Naknada štete
Vi ćete osloboditi Avon, sva s njim povezana društva, i sve njegove radnike , pomoćnike, direktore, agente i partnere svake odgovornosti, te ćete mu nadoknaditi svaku štetu na temelju zahtjeva ili primjedbi trećih osoba, uključujući razumne troškove pravnih usluga a koja nastanu na temelju materijala ili podataka kojih unosite, objavljujete ili odašiljate, ili su posljedica Vašeg korištenja Avonove web stranice, Vašeg pristupa Avonovoj web stranici ili Vašeg kršenja odredaba i uvjeta korištenja ili kršenja bilo kojih tudih prava.

Završne odredbe
Na ove odredbe i uvjete korištenja primjenjivat će se hrvatsko pravo. Pristajete na isključivu nadležnost hrvatskih sudova u slučaju spora koji proizađe ili je u vezi s ovim odredbama i uvjetima. U slučaju da bilo koja odredba ovih uvjeta korištenja bude proglašena nezakonitom, ništavom ili na bilo koji drugi način pravno nevaljanom, ta odredba će se izdvojiti od ovih odredaba i uvjeta i neće utjecati na valjanost i izvršivost ostalih odredaba.

Osobe mlađe od 16 godina
Web stranica www.avon.hr nije namijenjena osobama mlađima od 16 godina. Ukoliko ste mlađi od 16 godina, ne biste trebali davati vaše osobne podatke na web stranici.

Izjava o Štitu privatnosti za određene samostalne prodajne predstavnike - kliknite ovdje za više informacija.

Sjedište
Avon Kozmetika d.o.o.
Bani 110
10010 Zagreb
Republika Hrvatska
tel. +385 1 6650 000
fax + 385 1 6650 021

MBS: 080160309
OIB: 54339469647
temeljni kapital: 110.000,00 kn
Poslovna banka: ZAGREBAČKA BANKA
IBAN: HR1723600001101307121